Skaftate handredskap för ogräsbekämpning

Våra handredskap är anpassade till olika trädgårdsmiljöer så att man kan välja ett eller flera redskap för ogräsrensning som passar bra till just den miljö man har i sin trädgård.

Vi har 11 stycken handredskap på skaft och ett handredskap utan skaft

SCROLLA NER för att se alla våra handredskap.


Hävstångsmetoden

Luckos runda bygelhacka den runda bygelhackan rensar ogräs

Arbetet med handredskap vid ogräsbekämpning upplevs i stort sett alltid som mycket krävande och arbetsamt. En av de viktigaste skälen är att man inte har ett bra arbetssätt. Vid arbete med bygelhackor blir det naturligt att stå med rak rygg när man greppar skaftet på rätt sätt. Se bilden intill. Försök att arbeta så nära fötterna som möjligt och förflytta dig på ytan du arbetar med.

1. Håll handen mitt på skaftet stilla. Tryck med båda händerna redskapet ner mot marken.

2. Pressa handen i änden på skaftet framåt vilket kommer att resultera i att

3. Redskapet trycks mot dig.
Arbetssättet minskar radikalt belastningen på rygg och axlar samtidigt som kraftutväxlingen ökar.


Skaftade trådredskap

Trådredskapen har en slitstark tråd i stället för ett skär. Detta för att göra det möjligt att arbeta enkelt och effektivt bland blommor och grönsaker utan att skada dessa. Du kan arbeta helt inpå din gröda på ett sätt som inte är möjligt med redskap som har vassa skär. Tråden ger fri arbetsriktning och kan även användas för att gräva med.                    

SE FILMEN OM TRÅDREDSKAPEN

Trådredskapen med skaft rekommenderas för lösare jordar.

Horisontell Bygelhacka Modell H

Våra bygelhackar med platta skär är effektiva redskap med bra ergonomi. Bra ergonomi får du genom att du arbetar emot dig. Detta gör att du kan arbeta stående med rak rygg. Att arbeta emot sig minimerar belastningen på rygg och axlar. Bygeln ger maximal kontroll på skäret vilket minskar risken för skador på din värdefulla gröda. Skäret är mycket slitstarkt och gjort av 0,8mm tunt härdat stål av högsta kvalitet. Skaft Ø 24mm.

Rund Bygelhacka Modell R

Detta är våra rundade bygelhackor, det runda skäret gör det lättare att komma ner djupare i jorden när du luckrar och rensar ogräs i trädgården.  Att luckra på djupet hjälper till att syresätta, frigöra näring i jorden och förhindrar uttorkning. Det runda skäret gör det även lättare att rensa ogräs i hårdare jordar t.ex. lerjordar och kan även användas för att hålla efter kanter i t.ex. rabatter. Om du har trångt mellan plantor är det rundade skäret bra för att komma åt emellan utan att skada plantorna.

Pendelhackan ph15

Detta trädgårdsredskap är ledat så att du kan jobba både framåt och bakåt, vilket blir tidseffektivt om du har lite större ytor att rensa ogräs i. Det finns många användningsområden i trädgården till exempel rabatter, grusgångar och odlingar med lite större ytor där ogräs kan växa. 

Skäret är 15cm brett och är gjorda av 0,8mm tunt härdat stål av hög kvalitet.
Använd T-skaft (skaft med handtag) för bästa arbetskraft och ergonomi.

Skaft köps separat. Skaft Ø 24mm vid infästningen

Fogrensare F2

F2 är Ett väldigt bra och effektivt redskap för att rensa ogräs mellan stenplattor. F2 har två skär för olika breda fogar. Det tunna skäret används i smala fogar men också för att luckra upp material i de breda fogarna innan du drar loss ogräset. Det breda skäret är väldigt effektiv för att rensa bort mossa och ogräs. Skaft Ø 24mm.

Skyffeljärn S15

Det klassiska skyffeljärnet, används främst på grusgångar och liknande. Vårt skyffeljärn har en radie på skäret vilket underlättar arbetet på hårda ytor.

Tänk på att om du väljer det här redskapet är arbetsriktningen från kroppen vilket kan fel belasta ryggen. Använd T-skaft (skaft med handtag) för bästa arbetskraft och komfort.