Värmebehandling

Metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten som därefter vissnar ner. Det är viktigt att förstå att man inte ska bränna upp ogräset, utan svepa flamman över ogräset.

Vätskan i cellerna expanderar vid uppvärmningen och spränger cellväggarne. Detta resulterar i att plantan inte längre kan suga upp vätska och näring. Många ogräs dör direkt efter behandling. Rotgräs som t.ex. maskros,kirskål och kvickrot vissnar också ner, men roten överlever enstaka behandling. Dessa gräs kräver upprepad behandling och resulterar i utarmning. Upprepad behandling resulterar i att roten kommer att minska i storlek. Optimal behandling skall ske när plantorna är ca 3-5 cm stora. Men om behandlingen konstant sker innan plantorna är över 10 cm stora kommer man få en krympande rotmassa. Det blir synligt genom att plantorna blir klenare och tillväxthastigheten hos plantan minskar.

Metodens egenskaper:          

Snabbt och enkelt

Arbetshastighet:                           4-6 km/tim.

Tändning:                                   Piezotändare

Energikälla:                                 Gasol

Väderokänslig metod.

Lätt att komma åt på komplicerade platser.


Bränn inte ogräset- värm hastigt så spar du tid och pengar.


Ogräsbrännare 

T30 Ogräsbrännare

med Piezotändare.

En komplett ogräsbrännare för privat bruk  för snabb och effektiv ogräsbekämpning med gasol på hårda ytor. Värmeexponeringstiden på ogräset är 0,1 sekund, därefter vissnar ogräset. Vagnen till brännaren är specialtillverkad för en P6 flaska.

T50 Ogräsbrännare

med piezotändare

En halvprofessionell  ogräsbrännare för ogräsbekämpning.  Längden är 100cm så att man slipper böja sig för att nå ner till marken när du använder brännaren.  Munstycket är 50mm brett och ger en arbetslåga  på 10-15cm. Piezotändare: öppna gasolen och tryck på knappen så tänder den.  Tänder på sparlåg och arbetslågan får man när man trycker in knappen på handtaget.


Tillbehör: slang, regulator och vagn väljs efter behov.  

T100 Ogräsbrännare

med piezotändare

Ogräsbrännaren T100 är specialdesignad för yrkesmässig ogräsbekämpning med fokus på hög arbetshastighet, god ergonomi och bra effekt. Specialmunstycket på brännaren ger en unik åtkomlighet på komplicerade ytor som stentrappor, runt träd, kring cykelställ och på trafikplatser vid uppkomst av ogräs. Arbetshastighet 4-6km/h.  


SE FILMEN OM VÄRMEBEHANDLING MED T100